พิพิธภัณฑ์บ้านดำ จังหวัดเชียงราย

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ จังหวัดเชียงราย

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ จังหวัดเชียงราย

เมื่อมีโอกาสไปเที่ยวในจังหวัดเชียงราย มีอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากแนะนำ นั่นคือ “บ้านดำ” หรือ “พิพิธภัณฑ์บ้านดำ” เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านขนาดใหญ่ ที่อยู่ใน ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย สถานที่ที่รวบรวมงานศิลปะฝีมือของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินมีชื่อผู้ล่วงลับ

ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์บ้านดำ

บ้านดำ หรือ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ สร้างขึ้นโดย อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ลักษณะของบ้านดำบ้านไม้ ศิลปะแบบล้านนา บ้านปูนรูปทรงแปลกตาบ้านเกือบทุกหลังทาด้วยสีดำ ด้วยโทนสีของบ้านที่เป็นสีดำ ซึ่งเป็นสีที่ อาจารย์ถวัลย์ โปรดปราน “พิพิธภัณฑ์บ้านดำ” จะเป็นแนวการสร้างที่ตรงกันข้ามกับวัดร่องขุ่นของ อาจารย์เฉลิมชัย มีคำพูดเปรียบเทียบสองสถานที่นี้ว่า “เฉลิมสร้าง สวรรค์ ถวัลย์สร้าง นรก”

จุดเด่นและกิจกรรมที่น่าสนใจ

บรรยากาศโดยรอบของบ้านดำ เป็นบรรยากาศที่ร่มรื่น เย็นสบาย เราจะพบบ้านสีดำทั้งหมด ซึ่งบ้านแต่ละหลังจะแตกต่างกัน บ้านแต่ละหลังไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อพักอาศัย แต่มีไว้เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานของ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี หรืออาจเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ นั่นเอง โดยแต่ละหลังจะประดับด้วยไม้แกะสลัก ลวดลายงดงามในเอกลักษณ์และศิลปะรูปแบบล้านนา ที่ควรค่าจัดแสดงไว้ด้วย

ที่นี่มีจุดจัดแสดงผลงานทางศิลปะ ที่มีคุณค่าของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินผู้ล่วงลับ ตามบ้านแต่ละหลัง ทั้งงานจิตกรรม งานประติมากรรม จุดแสดงเขาและกระดูกสัตว์ชนิดต่าง ๆ

มีอีกหลายส่วนที่หากได้เข้าไปชมจะเพลิดเพลินแน่นอน! กับศิลปะของ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี นอกจากจะมีบ้านที่สวยให้ชมแล้ว ยังมีสัตว์ อีกหลายชนิดให้ชมด้วยนะ เช่น งู, นกฮูก , และ นกชนิดอื่น ๆ อีกหลายตัว

พิพิธภัณฑ์ปัจจุบันมีการเรียกเก็บค่าเข้าชมสถานที่ ที่คนละ 80 บาทจากเดิมนั้นไม่ได้มีการเรียกเก็บมาตลอดแต่เนื่องจากต้องมีการดูแลบำรุงรักษาสถานที่ที่ในที่ได้รับความทรุดโทรมลง ตามกาลเวลา ทำให้ต้องได้รับการดูแลรักษา เพื่อให้รองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมผลงานอันทรงคุณ ของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ให้อยู่ต่อไปได้อย่างยาวนาน

การเดินทางไปพิพิธภัณฑ์บ้านดำ

การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวสามารถเดินทางได้โดยใช้ถนนเส้น ซุปเปอร์ไฮเวย์ตรงไปทางเส้นแม่สาย แล้วผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไปประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงหมู่บ้านนางแล ให้สังเกตซ้ายมือจะเป็นบริษัทเสริมสุข หรือบริษัทเป๊ปซี่นะคะ จากนั้นจะเห็นซอยทางด้านซ้ายมือ ให้เลี้ยวไป ตามเส้นทางจะมีป้ายสีฟ้าบอกทางเป็นระยะ จากปากซอยถึงบ้านดำ ก็ประมาณ 300 เมตร

หากมีโอกาสได้ไปเชียงราย อย่าลืมแวะไปชม พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ของ อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่ที่รวมศิลปะอันมีคุณค่าที่ฝากให้ลูกหลานได้ชมกัน ถือเป็นของล้ำค่ามาก

สถานที่ที่รวบรวมงานศิลปะฝีมือของ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินมีชื่อผู้ล่วงลับ

ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์บ้านดำ

บ้านดำ หรือ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ สร้างขึ้นโดย อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ลักษณะของบ้านดำบ้านไม้ ศิลปะแบบล้านนา บ้านปูนรูปทรงแปลกตาบ้านเกือบทุกหลังทาด้วยสีดำ ด้วยโทนสีของบ้านที่เป็นสีดำ ซึ่งเป็นสีที่ อาจารย์ถวัลย์ โปรดปราน “พิพิธภัณฑ์บ้านดำ” จะเป็นแนวการสร้างที่ตรงกันข้ามกับวัดร่องขุ่นของ อาจารย์เฉลิมชัย มีคำพูดเปรียบเทียบสองสถานที่นี้ว่า “เฉลิมสร้าง สวรรค์ ถวัลย์สร้าง นรก”

จุดเด่นและกิจกรรมที่น่าสนใจ

บรรยากาศโดยรอบของบ้านดำ เป็นบรรยากาศที่ร่มรื่น เย็นสบาย เราจะพบบ้านสีดำทั้งหมด ซึ่งบ้านแต่ละหลังจะแตกต่างกัน บ้านแต่ละหลังไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อพักอาศัย แต่มีไว้เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานของ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี หรืออาจเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ นั่นเอง โดยแต่ละหลังจะประดับด้วยไม้แกะสลัก ลวดลายงดงามในเอกลักษณ์และศิลปะรูปแบบล้านนา ที่ควรค่าจัดแสดงไว้ด้วย

ที่นี่มีจุดจัดแสดงผลงานทางศิลปะ ที่มีคุณค่าของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินผู้ล่วงลับ ตามบ้านแต่ละหลัง ทั้งงานจิตกรรม งานประติมากรรม จุดแสดงเขาและกระดูกสัตว์ชนิดต่าง ๆ

มีอีกหลายส่วนที่หากได้เข้าไปชมจะเพลิดเพลินแน่นอน! กับศิลปะของ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี นอกจากจะมีบ้านที่สวยให้ชมแล้ว ยังมีสัตว์ อีกหลายชนิดให้ชมด้วยนะ เช่น งู, นกฮูก , และ นกชนิดอื่น ๆ อีกหลายตัว

พิพิธภัณฑ์ปัจจุบันมีการเรียกเก็บค่าเข้าชมสถานที่ ที่คนละ 80 บาทจากเดิมนั้นไม่ได้มีการเรียกเก็บมาตลอดแต่เนื่องจากต้องมีการดูแลบำรุงรักษาสถานที่ที่ในที่ได้รับความทรุดโทรมลง ตามกาลเวลา ทำให้ต้องได้รับการดูแลรักษา เพื่อให้รองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมผลงานอันทรงคุณ ของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ให้อยู่ต่อไปได้อย่างยาวนาน

การเดินทางไปพิพิธภัณฑ์บ้านดำ

การเดินทาง พิพิธภัณฑ์บ้านดำ จังหวัดเชียงราย โดยรถยนต์ส่วนตัวสามารถเดินทางได้โดยใช้ถนนเส้น ซุปเปอร์ไฮเวย์ตรงไปทางเส้นแม่สาย แล้วผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไปประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงหมู่บ้านนางแล ให้สังเกตซ้ายมือจะเป็นบริษัทเสริมสุข หรือบริษัทเป๊ปซี่นะคะ จากนั้นจะเห็นซอยทางด้านซ้ายมือ ให้เลี้ยวไป ตามเส้นทางจะมีป้ายสีฟ้าบอกทางเป็นระยะ จากปากซอยถึงบ้านดำ ก็ประมาณ 300 เมตร

หากมีโอกาสได้ไปเชียงราย อย่าลืมแวะไปชม พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ของ อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่ที่รวมศิลปะอันมีคุณค่าที่ฝากให้ลูกหลานได้ชมกัน ถือเป็นของล้ำค่ามาก

 

 

seasideballoonfest

# เเนะนำที่พัก

#ข่าวบันเทิง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *